Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- Odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling

Postępowanie prowadzone jest w wersji elektronicznej na platformie e-Zamawiający . Wejście na platformę poprzez link

 

Skip to content