Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne ( paliwo alternatywne preRDF ) poprzez ich odzysk i/lub recykling.

Postępowanie prowadzone w wersji elektronicznej na platformie e-Zamawiający.

Wejście na platformę Marketplanet przez link:

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/public/5444/details

Ogłoszenie

SIWZ

opz

umowa

Formularz ofertowy

Jedz xml

Jedz pdf

Informacja z otwarcia ofert

UNIEWAŻNIENIE 

Skip to content