Opracowanie koncepcji oraz montaż zabezpieczenia instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) w budynkach zakładu Zamawiającego w Rudnie 17, 14-100 Ostróda (hala segregacji odpadów, portiernia, kontenerowa stacja sprężarek, budynek administracyjno- socjalny) wraz z uruchomieniem SSP”

Ogłoszenie

SIWZ

UMOWA

OPZ

mapy

Plan zagospodarowania terenu

Plan w dwg

Pytanie nr 1

Pytania nr 2 do 5

Edytowalne Załączniki po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie

Skip to content