2019.12.19

Przetarg nieograniczony

Świadczenie stałych usług utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załączniki edytowalne

Unieważnienie