Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w ilości szacunkowej 500 m3 oraz benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości szacunkowej 1m3 w okresie od dnia 01.08.2019r do 31.08.2020r”
Postępowanie prowadzone w wersji elektronicznej na platformie e-Zamawiający.

Wejście na platformę Marketplanet przez link:

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/public/5180/details

Ogłoszenie

Formularz oferty

OPZ

Oświadczenie o przynalezności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej

Oświadczenie ESPD

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Skip to content