2019.12.05

Przetarg nieograniczony

Świadczenie stałych usług utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego”

Ogłoszenie

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie