2017.02.21

Przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa nowych opon do pojazdów znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Ogłoszenie
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Forma edytowalna Załączników
Załącznik nr 2 forma edytowalna

Pytanie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie