Ubezpieczenie majątku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO sp. z o.o

 1. Załącznik nr 1a do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – Część 01 zamówienia (część poufna),
 2. Załącznik nr 1b do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – Część 02 zamówienia (część poufna),
 3. Załącznik nr 1c do SIWZ: Informacje do oceny ryzyka (część poufna)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ-FORMULARZ ofertowy
 5. Załącznik nr 3-Wzory pełnomocnictw
 6. Załącznik nr 4-Wzór oświadczenia wstępnego 
 7. Klauzula informacyjna RODO
 8. SIWZ
 9. OGŁOSZENIE
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Wynik
Skip to content