Zakup i dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Ogłoszenie
SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Zobowiązanie
Załącznik nr 3 Oświadczenie
Załączniik nr4 Grupa Kapitałowa-składana do Zamawiającego w ciągu trzech dni,  po podaniu na stonie internetowej informacji z otwarcia ofert
Załącznik nr 5 Jednolity dokument zamówienia w formie word
Załącznik nr 6 Instrukcja Wypełnienia Jednolitego Dokumentu
Załącznik nr 7 Wzór umowy

JEDZ.xml

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Skip to content