2016.10.17

Przetarg nieograniczony

Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 edytowalny
Załącznik nr 2 do 7 edytowalny

Odpowiedz na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie