2016.04.11

Przetarg nieograniczony

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Ogłoszenie
SIWZ

Odpowiedzi na pytania od 1 do 6

Odpowiedz na pytanie 7

Odpowiedz na pytanie 8

Odpowiedzi na pytania od 9 do 12

Odpowiedz na pytanie 13

Rozstrzygnięcie