Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budowy zbiornika wód odciekowych o pojemności czynnej 1 500 m3 z kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnie gm. Ostróda

Ogłoszenie

SIWZ

PFU cz I

PFU cz II

Inwentaryzacja geodezyjna

Instalacja odgazowania

Plan zagospodarowania terenu

załącznik w wersji edytowalnej

odpowiedź na pytanie 1

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content