2015.03.16

przetarg nieograniczony

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa podkwatery III.1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na użytkowanie

Załaczniki wersja edytowalna

Odpowiedź na pytanie nr 1

rozstrzygnięcie postępowania