Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w ilości szacunkowej 1000 m3 oraz benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości szacunkowej 2m3 w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.04.2017r.

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie postępowania

Skip to content