2015.02.09

Przetarg nieograniczony

Dostawa nowych opon i serwis ogumienia w pojazdach znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Ogłoszenie
SIWZ

Odpowiedz na pytanie wraz z modyfikacją i przesunięciem terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia

Formularz oferty(NOWY)

Unieważnienie