Ubezpieczenie majątku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO sp. z o.o

 1. Załącznik nr 1a do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – Część 01 zamówienia (część poufna),
 2. Załącznik nr 1b do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – Część 02 zamówienia (część poufna),
 3. Załącznik nr 1c do SIWZ: Informacje do oceny ryzyka (część poufna)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ: Formularz Oferty,
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ: Wzory pełnomocnictwa
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ: Wzór Oświadczenia Wstępnego.
 7. Klauzula informacyjna RODO
 8. SIWZ
 9. Ogłoszenie
 10. Informacja dla Wykonawców:
  Wykonawca informacje o charakterze poufnym moze usyskać poprzez złożenie wniosku.Wniosek składa za pomocą formularza na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania . We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej nalezy podać dane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje.
 11. Modyfikacja siwz
 12. Zmiana Ogłoszenia
 13. Unieważnienie
Skip to content