2014.11.07

Przetarg nieograniczony

Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Odpowiedz do zapytań wraz z modyfikacją i zmianą terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Rozstrzygnięcie