Dostawa oleju opałowego lekkiego dla celów grzewczych dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016 r. w łącznej ilości szacunkowej 70.000 litrów.

OGŁOSZENIE
SIWZ

Rozstrzygnięcie przetargu

Skip to content