2014.05.23

przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa drutu żarzonego o średnicy Ø3,2 mm do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

Rozstrzygnięcie przetargu