2014.05.12

przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz innych artykułów BHP dla pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wynikach postępowania