dostawa fabrycznie nowego wyposażenia: ręczny wózek paletowy – 3 szt., kontenery KP – 40 – 12 szt., w ramach realizowanego projektu ”Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”- etap II”

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedź na pytanie 1

Odpowiedź na pytania 2,3

Załączniki w formie edytowalnej

Unieważnienie w części 1

Rozstrzygnięcie części 2

Skip to content