2014.04.02

przetarg nieograniczony

„Usługi najmu i serwisu odzieży roboczej oraz najmu szaf ubraniowych dla pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 1

Rozstrzygnięcie