2019.10.23

Przetarg nieograniczony

Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych oraz zebranych selektywnie odpadów zielonych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

Edytowalne Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Wynik