Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w ilości szacunkowej 430 m3 w okresie od dnia zawarcia umowy na jeden rok kalendarzowy.

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie

Skip to content