dostawa fabrycznie nowego wyposażenia: Sito mobilne do przesiewania kompostu – 1 szt., Ładowarka czołowa ciężka –1 szt., – Ładowarka teleskopowa – 3 szt., Samochód z nadbudową hakową – 1 szt., Samochód z nadbudową hakową plus przyczepa – 2 szt. w ramach realizowanego projektu ”Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”- etap II”

Ogloszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania 1-4

Odpowiedzi na pytania 5-6

Odpowiedzi na pytania 7-12

Odpowiedzi na pytania 13-14

Odpowiedzi na pytania 15-16

Odpowiedzi na pytania 17-18

Odpowiedź na pytanie 19

Załączniki w formie edytowalnej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Skip to content