na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia: Sito mobilne do przesiewania kompostu – 1 szt., Ładowarka czołowa ciężka – szt. 1, – Ładowarka teleskopowa – 3 szt., Samochód z nadbudową hakową – szt. 1, Samochód z nadbudową hakową plus przyczepa – szt. 2 w ramach realizowanego projektu ”Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”- etap II”

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie nr 2

Modyfikacja SIWZ. pyt 3-5

Modyfikacja SIWZ pyt 6-44 wraz ze zmianą terminu składania ofert

Zmienione ogłoszenie

Modyfikacja SIWZ.pytania 45-49

Załączniki w formie edytowalnej

unieważnienie postępowania

Skip to content