2013.12.19

przetarg nieograniczony

usługa ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Ogłoszenie

SIWZ

Unieważnienie