2013.12.11

przetarg nieograniczony

Usługa ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.

Ogłoszenie

SIWZ

Unieważnienie przetargu