2013.11.21

przetarg nieograniczony

Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w ilości szacunkowej 300 000 litrów w okresie od zawarcia umowy do dnia 31.12.2014r

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór umowy

Unieważnienie przetargu