2013.11.12

przetarg nieograniczony

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla celów grzewczych dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.z siedzibą w Rudnie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 r. w łącznej ilości szacunkowej 40.000 litrów.

ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja

Rozstrzygnięcie przetargu