Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne ( paliwo alternatywne preRDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling

Postępowanie prowadzone jest w wersji elektronicznej na platformie e-Zamawiający . Wejście na platformę poprzez link

 

Ogłoszenie

SIWZ

opz

UMOWA

JEDZ

Załączniki edytowalne

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

 

Skip to content