2013.05.16

przetarg nieograniczony

Dostawa fabrycznie nowego kompaktora i spycharki gąsienicowej w ramach Kontraktu nr 1 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno etap II realizowanego w ramach projektu Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko-etap II

Ogłoszenie

SIWZ

Modyfikacja SIWZ oraz wyjasnienia wraz z przesunieciem terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Rozstrzygniecie