Po raz kolejny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. rozpoczyna akcję bezpłatnego przyjmowania opakowań porolniczych (folie, worki, siatki itp.)

Dzięki kolejnej akcji zorganizowanej przez ZUOK RUDNO Sp. z o.o.. rolnicy 19 Gmin należących do Związku Gmin Czyste Środowisko mogą bezpłatnie przekazać opakowania porolnicze do zakładu w Rudnie. Na rolnikach spoczywa jedynie organizacja transportu. W trosce o czyste środowisko naturalne warto skorzystać z oferty ZUOK RUDNO. Odpady porolnicze będą przyjmowane od 20.06.2012 do 31.07.2012.

Za przyjęte odpady Zakład wystawia kartę przekazania odpadów.

Skip to content