Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunlanych przyjmuje odpady porolnicze. Akcja jest bezpłatna i trwa do 30 listopada 2011 r.

Naprzeciw potrzebom rolników z 19 samorządów zrzeszonych w Związku Gmin „Czyste Środowisko” wyszedł ZUOK RUDNO Sp. z o.o. Rolnicy mogą za darmo pozbyć się odpadów porolniczych (m.in. worki, folie, siatki itp.)

Odpady porolnicze należy dostarczyć do zakładu w Rudnie. Na rolnikach spoczywa jedynie organizacja transportu i pokrycie jego kosztów. W trosce o czyste środowisko naturalne warto skorzystać z oferty ZUOK RUDNO. Odpady porolnicze będą przyjmowane do 30 listopada.

Składowanie folii porolniczych jest kłopotem wielu rolników. Nie jest to tylko dobra wola, lecz obowiązek rolników. Ci, którzy rozliczają się z faktur na zakup folii, powinni mieć również dokument świadczący o ich utylizacji. Dlatego każdy z nich, zdając ten surowiec, otrzymuje kartę przekazania odpadów. Jeśli takiego dokumentu nie posiada, w przypadku kontroli inspektorzy ochrony środowiska mają prawo go ukarać.

Skip to content