ZUOK RUDNO Sp. z o.o. od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 18 maja 2020 r. włącznie warunkowo otwiera Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Informujemy, że ZUOK RUDNO Sp. z o.o. od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 18 maja 2020 r. włącznie warunkowo otwiera dla mieszkańców zamieszkujących na nieruchomościach położonych na terenie Związku Gmin ,,Czyste Środowisko” Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iławie, w Lipowcu, w Półwsi i w Zakładzie w Rudnie na następujących warunkach:

  • PSZOK – i czynne będą w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 12-16 (wtorki, czwartki nieczynne);
  • od mieszkańców przyjmowane będą tylko następujące odpady: meble domowe, elektrośmieci, odpady budowlane (poremontowe, wyłącznie z remontów wykonywanych przez mieszkańców we własnym zakresie);
  • na PSZOK – u może przebywać tylko jedna osoba zdająca odpady, pozostałe osoby oczekują na zewnątrz;
  • mieszkańcy bezwzględnie muszą przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na PSZOK – w tym bezwzględnego poruszania się w maseczkach i rękawiczkach ochronnych;
  • mieszkańcy bezwzględnie powinni stosować się do poleceń pracowników obsługi – w przypadku łamania procedur pracownicy odmówią przyjęcia odpadów i cofną taką osobę z terenu PSZOK-u bez rozładunku odpadów.
Skip to content