ZUOK RUDNO Sp. z o.o. informuje, że od poniedziałku 22 czerwca 2020 roku Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK-i) w następujących lokalizacjach:

  • PSZOK w Iławie, ul. Komunalna 1, miasto Iława
  • PSZOK w Lipowcu, Lipowiec 53 D, gmina Kurzętnik
  • PSZOK w Półwsi, Półwieś 26 A, gmina Zalewo
  • PSZOK w Zakładzie w Rudnie, Rudno 17, gmina Ostróda

będą czynne w każdy poniedziałek, środę, piątek w godzinach 7-17.

PSZOK-i będą przyjmowały odpady wyłącznie od mieszkańców zamieszkujących na nieruchomościach położonych na terenie Związku Gmin ,,Czyste Środowisko”. Przyjmowane będą wszystkie rodzaje odpadów, które PSZOK-i mają obowiązek przyjmować. PSZOK-i nie przyjmują odpadów powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (od firm).

Ponadto w okresie pandemii mieszkańcy zdający odpady na PSZOK-ach zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a przede wszystkim:

  • w budynku wagowym może przebywać tylko jedna osoba zdająca odpady, pozostałe osoby oczekują na zewnątrz zachowując bezpieczną odległość pomiędzy sobą;
  • mieszkańcy bezwzględnie muszą przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na PSZOK –  w tym bezwzględnego poruszania się w maseczkach;
  • mieszkańcy bezwzględnie powinni stosować się do poleceń pracowników obsługi –  w przypadku łamania procedur pracownicy odmówią przyjęcia odpadów i cofną taką osobę z terenu PSZOK-u bez rozładunku odpadów.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Skip to content