Rada Nadzorcza ZUOK RUDNO Sp. z o.o. w zakładzie w Rudnie

2020.07.17

Rada Nadzorcza ZUOK RUDNO Sp. z o.o. w zakładzie w Rudnie

16 lipca 2020r. w zakładzie w Rudnie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki ZUOK RUDNO. Członkowie Rady odbyli wizytację ( audyt) instalacji w Rudnie a następnie, jak zawsze, zapoznali się z aktualną sytuacją finansową oraz działalnością gospodarczą  Spółki.