Rozpoczęły się prace budowlane na terenie stacji przeładunkowych. Na terenie stacji przeładunkowych w Lipowcu, Półwsi i Iławie zakończono prace geodezyjne i rozpoczęły się prace ziemne.

Rozpoczęły się prace budowlane na terenie stacji przeładunkowych.

Na terenie stacji przeładunkowych w Lipowcu, Półwsi i Iławie zakończono prace geodezyjne i rozpoczęły się prace ziemne. Wybudowane zostały zbiorniki ewaporacyjno-infiltracyjne a w najbliższych dniach planowane jest rozpoczęcie robót żelbetowych i budowę boksów.

Prace wykonywane są w ramach umowy ,,Roboty budowlano-montażowe w ramach Kontraktu nr 3a stacja przeładunkowa w msc. Lipowiec, Kontraktu nr 3b stacja przeładunkowa w msc. Półwieś, Kontraktu nr 3c stacja przeładunkowa w msc. Iława realizowane w ramach projektu „Budowa Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – etap II”.

Skip to content