Na terenie zakładu trwają prace ziemne.

Ruszyły roboty ziemne związane z rozbudową Zakładu w Rudnie. Do kwietnia 2014 na terenie ZUOK RUDNO powstanie instalacja do stabilizacji frakcji organicznej odpadów komunalnych z podziałem na sekcje produkcji stabilizatu i kompostu, rozbudowana zostanie instalacja sortowani, która umożliwi wydzielanie frakcji 0-80mm przeznaczonej do stabilizacji oraz przygotowanie komponentów do produkcji paliwa z odpadów, wprowadzone będą urządzenia pozwalające na zwiększenie poziomu sortowania frakcji surowcowych odpadów

Skip to content