W tym roku pracownicy świętowali również 5 lecie Zakładu.

 

 

 

 

16 maja pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. spotkali się na organizowanej corocznie uroczystości z okazji Dnia Komunalnika. Dla pracowników jest to jedno z bardziej wyczekiwanych spotkań firmowych. Tak jak w latach ubiegłych tak i w tym roku frekwencja była bardzo duża. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas.

 

Skip to content