06.07.2022r. w zakładzie w Rudnie odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej ZUOK RUDNO. W tracie spotkania Prezes Spółki przedstawił bieżącą sytuację Spółki oraz plany inwestycyjne związane z dalszą rozbudową oraz zakupem sprzętu.

Członkowie Rady po wizycie na terenie zakładu pozytywnie zaopiniowali funkcjonowanie zakładu a także realizowane przedsięwzięcia.

 

Skip to content