Sukcesywna dostawa drutu do wiązania sprasowanych odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

2021.01.13

Sukcesywna dostawa drutu do wiązania sprasowanych odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Zapytanie

Umowa

Oferta

Unieważnienie