Ogłoszenie o zamówieniu

https://eib-pzp.logintrade.net/), link dla  wykonawców aby uzyskać dostęp do części poufnej SWZ oraz złożyć ofertę.

odpowiedź 03_11_2022

Modyfikacja cz. formalnej – tryby podstawowe

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Kwota Zamawiającego

Informacja_z_otwarcia_ofert

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Skip to content