Ogłoszenie

SIWZ_2020

część poufna – dostępne są na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI w odnośniku do niniejszego postępowania.

Informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez Platformę zakupową EIB. Wykonawca uzyskuje dostęp do Platformy zakupowej EIB poprzez rejestrację konta lub zalogowanie, jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto. Rejestracja Wykonawcy na platformie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza dostępnego pod adresem: https://eib.logintrade.net/rejestracja/

Klauzula informacyjna RODO (3)

zmiana Ogłoszenia _ubezpieczenie

Zmiana terminu otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Skip to content