„Usługa rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych oraz zielonych selektywnie zebranych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.”

  1. Strona główna
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. „Usługa rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych...

2020.12.08

„Usługa rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych oraz zielonych selektywnie zebranych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1-Formularz Ofertowy-wersja edytowalna

Załącznik nr 2-Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3-Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 4-Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5-Wykaz zatrudnionych osób

Załącznik nr 6– Oświadczenie własne Wykonawcy dotyczące posiadanych zdolności technicznych

Informacja z otwarcia ofert_17.12.2020

Rozstrzygnięcie

 

 

 

 

 

Skip to content