W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. odbyły się warsztaty terenowe pt. „Nowoczesne metody zagospodarowania odpadów ” w ramach Ogólnopolskiego Projektu Szkoleniowego dla Administracji Samorządowej.

Dnia 26.02.2013 r. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. odbyły się warsztaty terenowe pt. „Nowoczesne metody zagospodarowania odpadów ” w ramach Ogólnopolskiego Projektu Szkoleniowego dla Administracji Samorządowej pt.” Regionalny System Gospodarki Odpadami w Polsce”, którego realizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin.
Warsztaty terenowe prowadził Pan Jan Leonowicz Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”. Trenerami spotkania byli Pani Krystyna Dobkiewicz – Inspektor ds. Ochrony Środowiska w Związku Gmin oraz Pan Leszek Rochowicz – Prezes ZUOK RUDNO Sp. z o. o. Tematem wiodącym spotkania była znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami oraz Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rudnie. Dyskusja podczas wystąpień prelegentów świadczyła o dużym zainteresowaniu tematyką zorganizowanego spotkania.
Na w/w warsztaty przybyło liczne grono gości. Obecni byli poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Babalski, senator RP Pan Stanisław Gorczyca, Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Związku Gmin, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Elbląga i Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z Ostródy, co potwierdziło ważność przedstawianej tematyki.

Warsztaty realizowane są pod patronatem Ministra Środowiska. Koordynatorem Regionalnym Projektu jest Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” natomiast ZUOK RUDNO Sp. z o. o. jest Partnerem Lokalnym Projektu.

Skip to content