W dniu 17 sierpnia 2023r. odbyła się wizytacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. przez Członków Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

Członkowie Zgromadzenia ZG zapoznali się z infrastrukturą i procesami technologicznymi Zakładu, w tym z instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, sortownią odpadów, składowiskiem odpadów. Członkowie Zgromadzenia ZG docenili wysoki poziom technologiczny Zakładu, utrzymania czystości i porządku na terenie Zakładu oraz zaangażowanie pracowników w realizację zadań.

Członkowie Zgromadzenia ZG wyrazili uznanie dla Zarządu Spółki ZUOK RUDNO za profesjonalne i efektywne zarządzanie Zakładem oraz podkreślili, że Zakład pełni istotną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu usług związanych z gospodarką odpadową na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

Skip to content