Wkrótce otwarte zostaną trzy stacje przeładunkowe w Iławie, Lipowcu i Półwsi.

Nowo wybudowane trzy stacje przeładunkowe rozpoczynają działalność od:

Iława – 24 września 2014r.

Półwieś – 25 września 2014r.

Lipowiec – 26 września 2014r.

Podstawową funkcją stacji przeładunkowych będzie przeładunek odpadów komunalnych zmieszanych ze środków transportu I stopnia czyli z pojazdów odbierających odpady komunalne bezpośrednio z nieruchomości na pojazdy transportowe II stopnia, za pomocą których większe partie przeładowanych odpadów będą dostarczone do Zakładu w RUDNIE. Wszystkie stacje będą pełniły rolę PSZOK-ów ( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), oznacza to, że na terenie stacji w wyznaczonym miejscu ( bez dodatkowej opłaty) okoliczni mieszkańcy będą mogli oddać : zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, oraz odpady problemowe.

Skip to content