W Starych Jabłonkach spotkali się wybitni specjaliści zajmujący się gospodarką odpadami.

13 maja 2013

W dniach 12 – 15 maja w Starych Jabłonkach odbyło się X Jubileuszowe Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było kompleksowe zarządzanie odpadami ze szczególnym uwzględnieniem nowego systemu gospodarowania odpadami. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO był jednym ze współorganizatorów tego spotkania. Podczas obrad Forum mówiono min o nowych regulacjach prawnych, systemach zarządzania i finansowania w gospodarce odpadami. Zaprezentowano najnowsze instalacje do sortowania i odzysku frakcji materiałowych z odpadów komunalnych , omawiano problematykę rekultywacji, odgazowania i zagospodarowania starych składowisk. Przedstawiono nowoczesne metody przetwarzania i kompostowania odpadów. W spotkaniu udział wzięli naukowcy, praktycy i samorządowcy zajmujący się problematyką gospodarki odpadami.

15 maja uczestnicy konferencji zwiedzili zakład w Rudnie.

Lokalizacja Międzynarodowego Forum w Starych Jabłonkach jest uznaniem dokonań Związku Gmin ,, Czyste Środowisko’’ i działalności zakładu Rudnie.

Skip to content