Zakończenie budowy instalacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. zakończył realizację zadania pn.: „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby ZUOK RUDNO Sp. z o.o.”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W ramach zadania została zakupiona instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,99 kW, zamontowana na gruntowej konstrukcji wsporczej. W skład instalacji wchodzi 99 szt. paneli monokrystalicznych o mocy 505 W, 2 szt. inwerterów 3 fazowych wyposażonych w moduł komunikacyjny umożliwiający monitorowanie stanu instalacji fotowoltaicznej on-line.

Planowana inwestycja wpłynie na zaspokojenie zarówno bieżących jak
i prognozowanych potrzeb przedsiębiorstwa. Prąd elektryczny, produkowany przez panele fotowoltaiczne wykorzystywany będzie do zużycia energii na potrzeby własne Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Koszt kwalifikowalny zadania: 138 123,89 zł netto, w tym:
w formie pożyczki – 124 311,50 zł (90%)
w formie dotacji – 13 812,39 zł (10%)

Sprawozdanie z realizacji

https://wfosigw.olsztyn.pl/

Skip to content